Forse Kamrussula

Russula sororia


De Forse Kamrussula Russula sororia is een mycorrhizavormende zwam bij Eik-soorten Quercus species in loofbossen en lanen op kalkrijk duinzand en klei.