Forse Melkzwam

Lactarius trivialis


De Forse Melkzwam Lactarius trivialis is een zwam die voorkomt in loofbossen, gemengde bossen en berkenbroekbossen op een matig vochtig tot droge, kalkarme, voedselarme zand- of leembodem.

Het is een mycorrhizavormende soort bij Berk-soorten Betula species en mogelijks ook dennen.

Verzuring, vermesting en klimaatveranderingen vormen een bedreiging voor deze soort.