Fotogenese
 Fotogenese is het vermogen bij dieren om licht te geven door middel van chemische reacties.

Er gebeurt een chemische reactie tussen 2 eiwitten: luciferine en luciferase. De energie wordt uitgezonden in de vorm van fotonen: de kleine deeltjes waaruit licht bestaat (= bioluminescentie). De fotogenese heeft een signaalfunctie in de natuur.   

Voorbeeld: glimwormen