Fraai Duizendguldenkruid

Centaurium pulchellum


Het Fraai Duizendguldenkruid Centaurium pulchellum is een pioniersoort die groeit op vochtige zand- en leemgrond, in drassige heiden en duinen, ook in brakke duinvalleien.

Deze soort profiteert van de aanwezigheid van grote grazers in het leefgebied, vanwege de nieuwe kale plaatsen die ontstaan op de slipsporen, omwoelingen en pootafdrukken van de dieren.

De roze bloemen zijn van juni tot oktober te zien.