Fraaie Jachthorenslak

Vallonia pulchella


De Fraaie Jachthorenslak Vallonia pulchella is een landslak die gebonden is aan vochtige tot natte kalkrijke bodems. De soort komt voor in uiterwaarden.  

Ook in lichtrijke, open en vochtige bossen op kalkbodems kan ze voorkomen.