Franjeamaniet

Amanita stroboliformis


De Franjeamaniet Amanita strobiliformis komt voor in loofbossen, vaak op vochtige kleigrond. Het is een mycorrhiza-soort bij Beuk Fagus sylvatica.

Vermesting vormt een bedreiging.