Franjeporiezwam

Polyporus tuberaster


De Franjeporiezwam Polyporus tuberaster is een warmteminnende soort die profiteert van de klimaatopwarming. Hij wordt ook begunstigd door een toegenomen bemesting.

De zwam verschijnt in de zomermaanden en verdwijnt eind september.

Het is een gaatjeszwam die leeft van de afbraak van dood hout en groeit op dode takken, stammen en stronken van loofbomen. Hij heeft een schubbige hoedbekleding die langs de hoedrand overgaat in een fijne franje. Hij wordt tot 8 cm hoog.

Deze zwam vormt soms een grote knol in de bodem, direct onder de tak, stam of stronk waarop hij groeit. De knol bestaat uit een dikke bundel zwamdraden, vermengd met ingesloten wortels, stenen en aarde. Deze knol kan nog lang elk jaar opnieuw een Franjeporiezwam produceren.