Franjevlekplaat

Panaeolus papilionaceus


De Franjevlekplaat Panaeolus papilionaceus is een dodelijk giftige plaatjeszwam met een ei- tot klokvormige wittig grijze hoed met een diameter tot 4 cm. De bruine steel wordt tot 14 cm lang. Deze zwam komt voor op oude mest van koeien, paarden en schapen in graslanden, parken, wegbermen en langs ruiterpaden.

Het is een saprofiet.