Freatofyt
 Plantensoort of ander taxon dat in een bepaald gebied in zijn voorkomen uitsluitend of voornamelijk beperkt is tot de invloedssfeer van het grondwater.