Fruitvliegendoder

Crossocerus tarsatus


De Fruitvliegendoder Crossocerus tarsatus is een zwarte wesp met een lengte van 4 tot 6,5 mm. De poten en soms ook het borststuk zijn voorzien van een gele tekening. Het mannetje heeft verbrede eerste tarsleden aan de voorpoten.
Deze vrij algemene wesp komt van half mei tot eind oktober voor in zandige biotopen.

Het nest wordt gegraven in zandige grond (opgespoten terreinen, bospaden), op zonnige plekken en dikwijls koloniegewijs. Soms wordt het nest gemaakt in leemwanden, oude muren, boorgaten in nestblokken of in oude weidepalen waarbij in dit laatste geval gebruik wordt gemaakt van verlaten vraatgangen. De nestgang is ongeveer 5 cm lang en mondt uit in 1 tot 3 nestcellen.

De larven worden bevoorraad met kleine vliegen zoals dansvliegen, slankpootvliegen, halmvliegen en mineervliegen.