Fuut

Podiceps cristatus


De Fuut Podiceps cristatus is een vogel met een lengte tot 48 cm. De vogel heeft een dubbele kuif. In het winterkleed is de Fuut grijs met witte vlekken op de vleugels. De poten van deze zeer goede zwemmer staan zeer ver naar achteren ingeplant.

Deze vogel leeft van oudsher op zoetwatermeren, vijvers en rivieren, meestal op open water met oeverbegroeiing. Hij komt ook meer en meer voor in stedelijke gebieden, zoals op stadsgrachten, waar de vogels ook zelfs tot broeden overgaat.

Mannetje en vrouwtje houden een mooi baltsritueel vooraleer ze tot de paring overgaan.
 
Deze vogel komt nooit aan land. Hij bouwt zijn nest op een bed van riet op het water en voegt extra materiaal toe om zeker te zijn dat het nest goed boven het water uitkomt.

Van april tot juli legt het vrouwtje 3 tot 4 langwerpige, witachtige eieren. Na 3 tot 4 weken komen de eieren uit.
Zowel het mannetje als het vrouwtje broeden om beurten op de eieren en wanneer het nest even alleen gelaten wordt, liggen de eitjes goed verborgen onder de rand van het nest. Wanneer het nest gedurende korte tijd verlaten wordt,  bedekt de vogel soms de eieren met plantenresten. Zo zijn ze niet alleen verborgen, maar blijven ze gedurende die tijd op temperatuur.   

De gestreepte kuikens worden op de rug vervoerd. Ze brengen lange tijd door op de rug van de oudervogels, afwisselend om de drietal weken. Beide ouders broeden en voederen de jongen. Slechts een drietal jongen per worp overleven. Het dons van de jongen is dun en weinig isolerend. De jongen worden gevoed met waterinsecten en kleine visjes. Als ze bijna volledig volwassen zijn, worden de jongen door de oudervogels verstoten. In het eerste levensjaar beginnen de opgegroeide jongen reeds te broeden.

De Fuut verdedigt een territorium tegen soortgenoten.  

Het is een broedvogel, die ook voorkomt als doortrekker en wintergast.