Galigaan

Cladium mariscus


De Galigaan Cladium mariscus is een zeldzame plant van duinpannen en moerassen, laagveengebieden en moerasbossen met een voedselrijke bodem. Deze plant groeit meestal op plaatsen die bijna het hele jaar door onder water staan.

Het is een tot 2 m hoge en taaie plant die van juni tot juli bloeit met bloemen die in pluimen staan. De bladeren zijn lijnvormig en bezet met snijdende zaagtandjes.

De plant bezit een wortelstok.