Geboortecijfer
 1. Ecologische term: het aantal dieren van een populatie dat per tijdseenheid door voortplanting ontstaat.

2. Demografische term: het aantal levendgeborenen per 1000 individuen per jaar.