Gedeukte Sapzweefvlieg

Brachyopa bicolor


De Gedeukte Sapzweefvlieg Brachyopa bicolor is een vrij zeldzame zweefvlieg. Deze zweefvlieg heeft een grijs bestoven borststukrug en een roodbruin achterlijf. De voorrand van het schildje en de schouderknobbels zijn grijs bestoven. Deze vlieg meet 6 tot 9 mm.

De vlieg bewoont allerlei loofbossen, inclusief oude stadsparken. Er moeten oude bomen met sapstromen aanwezig zijn.
De larven leven in sapstromen op de bast van bomen (Zomereik, Beuk, Populier, Paardenkastanje). De sapstromen waarin de larven leven worden soms veroorzaakt door de Wilgenhoutvlinder Cossus cossus.

Deze zweefvlieg is te zien van half april tot midden juni.