Geel Hoorntje

Calocera cornea


Het Geel Hoorntje Calocera cornea is een priemvormig trilzwammetje, dat soms weinig vertakt is.

Het wordt ongeveer 1 cm groot.

Dit gele zwammetje komt algemeen voor op sterk vermolmde loofhouttakken en –stammen.