Geelgerande Tubebij

Stelis punctulatissima


De Geelgerande Tubebij Stelis punctulatissima is een koekoeksbij met een zwart wespachtig lichaam.

Het vrouwtje is vrijwel onbehaard en opvallend gepuncteerd. De tergietachterranden zijn wel wit en lijken hierdoor op haarbandjes.

Deze bij meet 8 tot 11 mm en komt van eind mei tot eind augustus voor in allerlei verschillende biotopen, maar vooral in dorpen en steden, waar deze soort vooral op nestblokken en vaak op bloemen wordt aangetroffen.

De soort parasiteert op de Slangenkruidbij Hoplitis adunca en waarschijnlijk ook op de Kauwende Metselbij Osmia leaiana, de Zwartbronzen Houtmetselbij Osmia niveata, de Grote Wolbij Anthidium manicatum en de Tweelobbige Wolbij Anthidium oblongatum.

Alle gastheerbijen nestelen bovengronds, dus zullen de larven van deze tubebij ook voorkomen in bovengrondse broedcellen.

De bij bezit als koekoeksbij geen verzamelapparaat. De larven ontwikkelen zich veel sneller dan de larven van de gastvrouw. Bij het uitkomen van de larve van de Geelgerande Tubebij zal deze het eitje van de gastvrouw opeten en zich vervolgens voeden met pollen.

Deze bij bezoekt verschillende bloemen, maar vertoont een voorkeur voor composieten.