Geelgespoorde Houtmetselbij

Hoplitis claviventris


De Geelgespoorde Houtmetselbij Hoplitis claviventris is een zeldzame solitaire bij. Deze soort meet 7 tot 9 mm.

Het vrouwtje heeft een wit behaarde kop. Het borststuk is onopvallend bruin behaard. Het achterlijf is blauwzwart glimmend en heeft opvallende witte haarvlekken op de achterhoeken van tergieten 4 en 5. De buikschuier is crèmewit.
Het mannetje is zwart en slanker dan het vrouwtje. De kop en het borststuk zijn bij het mannetje dicht bruinig behaard.

Deze bij vliegt in één generatie van half mei tot eind augustus in duinen, binnenlandse zandgronden, bosranden, groeven en ruderale terreinen. De soort overwintert als prepop. Het vrouwtje maakt een nest in holle stengels van Braam Rubus fruticosus, distels Carduus/Cirsium species of Gewone Vlier Sambucus nigra. Ze knaagt zelf het merg uit de dode stengels en bouwt in de stengel een lijnvormig nest met tot 8 broedcellen. De tussenwanden bestaan uit stukjes blad en het geheel wordt soms afgesloten met steentjes en gras.  

Het is een polylectische soort met een voorkeur voor Klaver-soorten Trifolium species en Rolklaver-soorten Lotus species.
Deze bij is één van de gastheerbijen voor de Witgevlekte Tubebij Stelis ornatula (koekoeksbij).