Gele Glimmer

Amara fulva


De Gele Glimmer Amara fulva is een zeldzame loopkever.

Deze langvleugelige (macroptere) soort meet gemiddeld 9,3 mm.

Het is een zeer droogteminnende, stenotope soort die te vinden is in open terreinen in droog, los en vrijwel kaal zand, soms vermengd met grond en klei. Deze soort mijdt plaatsen met gesloten vegetaties.

Men zal hem wel aantreffen in duinen, zandige cultuurgronden en vegetaties met Buntgras Corynephorus canescens. Hij werd ook reeds gevonden op drooggevallen gronden en oevers, kleine zandige terreinen zoals zanddepots en bouwterreinen, uitgestrekte kleigebieden en graanakkers onder natuurbeheer.