Gele-Kornoeljegaatjesmaker

Antispila treitschkiella


De Gele-Kornoeljegaatjesmaker Antispila treitschkiella, ook Kleine Kornoeljegaatjesmaker genoemd, is een nachtvlinder die behoort tot de bladmineerders. De vlinder komt algemeen voor op aangeplante exemplaren van de Gele Kornoelje Cornus mas, een boom.

Deze soort heeft 2 generaties per jaar, met actieve rupsen in juni-juli en vanaf eind augustus tot november.
Deze soort breidt zich sinds de jaren 1990 uit, onder meer als gevolg van de populariteit van de Gele Kornoelje, die vaak in nieuwe wijken, parken en tuinen wordt aangeplant.