Gele Stekelzwam 

Hydnum repandum


De Gele Stekelzwam Hydnum repandum is een plaatjesloze vlieszwam met een tol- tot trechtervormig vruchtlichaam. Hij wordt tot 8 cm hoog. De hoed heeft een diameter tot 15 cm en is onregelmatig rond. De zwam draagt stekels die tot 6 mm lang kunnen zijn. Deze geelgekleurde zwam komt als mycorrhizavormende soort voor bij loofbomen, meestal Beuk Fagus sylvatica.

In zeldzame gevallen vindt men deze zwam ook bij naaldbomen in loofbossen en lanen op een matig tot zwak zure, vochtige bodem. Verzuring en vermesting hebben een negatief effect op deze soort.