Gele Wasplaat 

Hygrocybe chlorophane


De Gele Wasplaat Hygrocybe chlorophane komt voor in graslanden, onbemeste krijthellingen en op droog, kalkhoudend of lemig zand, ook duinzand.

Het is een saprotrofe soort, die bedreigd wordt vanwege verzuring en vermesting en het verdwijnen en de grote kwetsbaarheid van de groeiplaats.