Gelijkbandige Muurwesp 

Ancistrocerus oviventris


De Gelijkbandige Muurwesp Ancistrocerus oviventris is een muurwesp met een lengte van 8,5 tot 14 mm.
De wesp heeft 5 of 6 gele bandjes op het achterlijf.  

Deze soort is van half april tot en met eind juli te zien in verschillende biotopen zoals tuinen, parken, spoorwegterreinen en graslanden. In het voorjaar verschijnen de mannetjes vroeger dan de vrouwtjes.

De muurwesp metselt de broedcellen in groepen van 2 of meer tegen muren.  
De prooien zijn larven van kleine vlinders, bladkevers en snuitkevers.

Als parasieten zijn de viertandgoudwesp Chrysis ruddii en de Gewone Goudwesp Chrysis ignita bekend.