Gelijnde Micro-uil 

Schrankia taenialis


De Gelijnde Micro-uil Schrankia taenialis  is een zeer zeldzame nachtvlinder.

Deze soort is gebonden aan heidegebieden. De vlinder wordt vooral gezien in heidegebieden en vochtige loofbossen.
De waardplanten zijn Struikhei Calluna vulgaris, Gewone Dophei Erica tetralix en Tijm-soorten Thymus species.

De soort vliegt meestal in één generatie van juni tot augustus; soms is er een tweede partiële generatie tot in oktober.