Genaveld Tonnetje 

Lauria cylindracea


Het Genaveld Tonnetje Lauria cylindracea is een kleine landslak. Het huisje is lichtbruin en spoelvormig. Het lijkt op een tonnetje en wordt maximaal 4,5 mm hoog.

Volgroeide exemplaren hebben een omgeslagen mondrand.  In de bovenzijde van de mond van het huisje heeft deze soort een duidelijke witte lamel.

Deze slak komt voor in een min of meer beschaduwde,  bosachtige omgeving, in struwelen en kruidenrijke bermen. De soort leeft verborgen in de strooisellaag en onder valhout. De slak wordt ook soms aangetroffen op vochtige, oude muren en in de spleten ervan.

De slak heeft een voorkeur voor kalkhoudende, vrij vochtige, goed doorlatende zandbodems.
Deze slak heeft de laatste jaren haar leefgebied uitgebreid van een meer verstedelijkte omgeving naar de kuststreek.
Het milder geworden klimaat in de kuststreek is waarschijnlijk gunstig voor deze zuidelijke soort.