Geoorde Fuut 

Podiceps nigricollis


De Geoorde Fuut Podiceps nigricollis is een fuut met een lengte van 30 cm. In de zomer heeft deze vogel goudkleurige oorpluimen en een zwarte hals.

Hij leeft op ondiepe plassen met een rijke begroeiing van waterplanten. Buiten de broedtijd bewoont hij meer open water. In de winter is hij zelfs langs de kust te zien. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit insecten, weekdieren en kreeftachtigen.

In mei-juni legt het vrouwtje 3 of 4 eieren. Beide ouders broeden en voederen de nestjongen.
De Geoorde Fuut is bij ons een niet zo algemene broedvogel. Hij breidde wel zijn broedgebied uit. Het is ook een doortrekker en wintergast.