Gesnaveld Klauwtjesmos 

Hypnum cupressiforme


Het Gesnaveld Klauwtjesmos Hypnum cupressiforme is een slaapmos, dat voorkomt op droge plaatsen op de bodem, evenals op schors, hout en steen. Het is een min of meer kruipend mos. De tot 10 cm lange takjes staan in een rozet. De holle blaadjes overlappen elkaar. De kapseltjes zijn cilindervormig. De blaadjes zijn eivormig en hebben een omgekrulde spits.

De grondvorm is glanzend groen; de schorsvorm is geelgroen tot bruinachtig.