Gespoorde Platbek 

Heringia vitripennis


De Gespoorde Platbek Heringia vitripennis is een kleine, slanke zweefvlieg. De borststukrug is licht gekleurd.
Het is een niet zo algemeen voorkomende soort. De vlieg komt voor op jonge struiken in ruderale gebieden, stadsparken en bossen. Meestal zit deze vlieg op bladeren of bloemen. In de nazomer vliegt de soort veel in braamstruwelen.

De larven voeden zich met bladluizen op bomen zoals Appel Malus domestica, Populier-soorten Populus species en Zilverspar Abies alba. De soort overwintert als larve.