Gestippelde Alver 

Alburnoides bipunctatus


De Gestippelde Alver Alburnoides bipunctatus is een schoolvis, die voorkomt in koude, snelstromende, meestal ondiepe waterlopen met een grindige bodem.

Hij meet tot 14 cm. Hij lijkt op de Alver Alburnus alburnus maar heeft een hogere bouw en van het kieuwdeksel tot de aarsvin loopt er een donkere streep. De schubben van de zijlijn vertonen 2 zwarte vlekjes.

De eieren worden in mei en juni tussen grind en stenen gedeponeerd. Zijn voedsel bestaat uit plankton, benthos, insecten en draadalgen.

De kunstmatige bepoting (uitzetten) van forellen heeft een negatieve invloed op deze vissoort.

Het water mag voor deze vis een temperatuur hebben van 10 tot 18 °C. Thermische verontreiniging die de watertemperatuur doet stijgen is nefast voor deze vissoort. Van mei tot augustus voert men best geen zware werkzaamheden aan de waterloop uit.