Gestreepte Goudspanner 

Camptogramma bilineata


De Gestreepte Goudspanner Camptogramma bilineata is een vlinder die behoort tot de spanners. Deze vlinder is vooral op zandgronden te vinden. Hij vliegt overdag.

Hij meet 20 tot 25 mm en vliegt in 2 generaties van half mei tot begin september.

De waardplanten van de rupsen zijn diverse kruidachtige planten (onder meer Vogelmuur en Duizendknoop).
De soort overwintert als rups.