Getande Zaagpootspinnendoder 

Priocnemis hyalinata


De Getande Zaagpootspinnendoder Priocnemis hyalinata is een zwarte wesp met een lengte van 6 tot 10 mm. Het eerste en tweede achterlijfssegment van het vrouwtje is rood gekleurd. Het mannetje is vrijwel volledig zwart, behalve de dijen van het laatste potenpaar, die rood gekleurd zijn.

Deze wesp komt van eind april tot begin oktober voor op binnenlandse zandgronden, zelden ook in kustduinen. De soort wordt gevonden op droge graslanden en heidevelden en in groeven en tuinen.

De prooien zijn spinnen.