Gevlekt Roetneusje 

Parasyrphus punctulatus


Het Gevlekt Roetneusje Parasyrphus punctulatus is een algemene zweefvlieg van 6 tot 8 mm lang. Deze soort vliegt van half maart tot eind juni. Deze soort heeft een dof borststuk en halfronde vlekkenparen op het achterlijf. Over het gezicht loopt een zwarte streep.

Deze zweefvlieg bewoont bij voorkeur loofbossen, maar is ook in naaldbossen te vinden. De vlieg bezoekt graag Sleedoorn Prunus spinosa en kersenbloesems. In naaldbossen ziet men soms grote aantallen langs zandpaden.  

De larven eten bladluizen op diverse loof- en naaldbomen. De soort overwintert in het popstadium.