Gevlekte Mierenleeuw 

Euroleon nostras


De Gevlekte Mierenleeuw Euroleon nostras is een mierenleeuw met kleine, bruine vlekjes op de vleugels. De voelsprieten zijn kort en dik, en naar de top toe verbreed. Oppervlakkig heeft deze soort veel weg van een libel.

Hij heeft een vleugelspanning tot 66 mm. Hij komt van juni tot september algemeen voor op zandgronden. Volwassen dieren zijn overwegend nachtactief, maar komen ’s nachts soms op licht af.

Het dier leeft eenmaal volwassen nog maar een tiental dagen en voedt zich niet meer. Meestal houdt hij zich schuil op plantenstengels en vaak in de buurt van de plaats waar hij zich als larve heeft ontwikkeld.

De larve bouwt een vangtrechter in los mul zand, veelal aan steilwandjes.
Deze trechter bevindt zich onder begroeiing op een zonnige, droge plaats.
De diameter van de trechter kan tot 5 cm bedragen.

De larve verbergt zich in het zand, ongeveer in het midden van de trechter. De volgroeide larve is ongeveer 1 cm lang en heeft een breed en hooggewelfd achterlijf, dat aan het uiteinde toegespitst is. De kop is plat en heeft krachtige, getande zuigkaken. De larve graaft zich achterwaarts in de trechter in. Als een prooi, meestal een mier, in de trechter belandt, wordt deze door de larve gegrepen en verorberd.

Aan het einde van de tweejarige ontwikkeling spint de larve een kegelvormige cocon van zand om te verpoppen. Na drie weken komt de volwassen mierenleeuw uit.