Gevlekte Orchis

Dactylorhiza maculata


De Gevlekte Orchis Dactylorhiza maculata is een orchidee die meestal groepsgewijze groeit in vochtige of droge onbemeste grasvelden, kalkgraslanden, krijthellingen, op heiden of in duinvalleien op een zonnige, vrij droge, iets voedselarme en zwak zure grond. Soms wordt de plant ook in kwelmoerassen en lichte loofbossen gevonden.   

De plant bereikt een hoogte van 15 tot 80 cm en bloeit in juni en juli met lila tot witachtige bloemen, met een donkerpaars honingmerk.

De bladeren zijn lancetvormig, iets geplooid en voorzien van donkere vlekken. De wortel is een knol.
Deze soort is gevoelig voor verdroging, vermesting, milieugevaarlijke stoffen (chemische bestrijdingsmiddelen) en een onaangepast beheer.