Gevlochten Fuikhoren

Nassarius reticulatus


De Gevlochten Fuikhoren Nassarius reticulatus leeft aan de kust en in dieper zeewater onder stenen, in spleten en tussen wieren. Het is een algemene zeeslak die tot 4 cm lang wordt. Het huisje is torenvormig en dikwandig. Het is bruinachtig gekleurd met donkerder banden en een netvormig motief aan de buitenkant.

Deze zeeslak kan aas ruiken tot op een afstand van 30 m. Ze eet soms ook levende prooien. Deze slak wordt zelf soms bejaagd door zeesterren, waarbij deze Fuikhoren met de voet een buitelende beweging maakt teneinde te ontsnappen.

Deze zeeslak spoelt vaak aan bij ons, maar is meer een soort van de Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. De zwart verkleurde Fuikhorens die men op het strand aantreft zijn meestal fossielen.
Soms wordt een lege schelp bewoond door een Heremietkreeft Pagurus bernhardus.