Gewone Bermzegge

Carex spicata


De Gewone Bermzegge Carex spicata is een zoom- en bermplant, die voorkomt op vochthoudende tot vrij droge graslanden op bodems, die humeus, voedselrijk, basisch en vaak kalkhoudend zijn.

Deze vrij zeldzame plant bloeit in aren in mei en juni. De soort is goed bestand tegen vermesting, afbranden en betreding.