Gewone Bronzen Spinnenjager

Miscophus ater


De Gewone Bronzen Spinnenjager Miscophus ater is een volledig zwarte wesp. De kaken zijn roodachtig. De kop en het borststuk hebben een lichte bronzen metaalglans. Deze wesp meet 3,7 tot 5 mm.

Deze vrij algemene wesp is een warmteminnende soort, die van eind mei tot half oktober voorkomt op warme heuveltjes op zandgronden en in duinen.

Het nest wordt gegraven in een horizontale, zandige bodem.

De prooien zijn springspinnen en kogelspinnen.