Gewone Duikerwants

Corixa punctata


De Gewone Duikerwants Corixa punctata meet 13 tot 15 mm. Het lichaam van deze waterwants is langwerpig ovaal. Het halsschild heeft tot 20 dwarslijnen. De dekvleugels zijn geelbruin besprenkeld.

Deze soort komt van juli tot mei voor in stilstaand water met een rijke watervegetatie. De soort voedt zich met eencellige algen en plantenresten.