Gewone Duivenkervel

Fumaria officinalis


De Gewone Duivenkervel Fumaria officinalis is een algemene plant van tuinen, wegbermen, akkers en braakliggende terreinen, met een lichte, voedselrijke, vochtige en zandige kleigrond. De plant bloeit van mei tot de eerste vorst met roze tweelippige bloemen die in trossen van 20 tot 40 bloemen staan. De bloemen hebben een donkere top.

De bladeren zijn samengesteld en meervoudige geveerd. Er treedt vooral zelfbestuiving op, want de plant krijgt weinig insecten op bezoek.

Er hangt een blauw-grijze zweem over deze plant. Ze wordt 10 tot 30 cm hoog.