Gewone Grauwworm

Aporrectodea caliginosa


De Gewone Grauwworm Aporrectodea caliginosa is een aardworm. Het is een grondbewonende soort.

Deze worm eet zich doorheen de grond. Hij voedt zich met organisch materiaal dat al werd afgebroken en vermengd wordt met minerale grond (humificatie).