Gewone Koekoeksspinnendoder

Evagetes crassicornis


De Gewone Koekoeksspinnendoder Evagetes crassicornis is een kleine, weinig behaarde spinnendoder. Het vrouwtje heeft een lang tweede antennelid en een vrij korte tarskam. De laatste buikplaat van het mannetje is op het einde sterk versmald. Deze wesp meet 5 tot 8,5 mm.

Deze algemene wesp bewoont uiteenlopende biotopen zoals heidevelden, zandverstuivingen, weiden en bosranden. De wesp vliegt van begin mei tot half oktober, waarschijnlijk in 2 generaties.

Het is een kleptoparasitaire wesp. Het vrouwtje dringt het nest van een andere spinnendoder binnen, verwijdert het ei en legt zelf een ei bij de gevangen prooi.

De gastheren zijn de Gewone Zandspinnendoder Arachnospila anceps,  Viertandzandspinnendoder Arachnospila rufa, de Eentandzandspinnendoder Arachnospila spissa, de Zilveren Zandspinnendoder Arachnospila trivialis, de Gewone Schubspinnendoder Episyron rufipes en de Zwarte Borstelspinnendoder Anoplius nigerrimus.