Gewone Oprolpissebed

Armadillidium vulgare


De Gewone Oprolpissebed Armadillidium vulgare  is een kreeftachtige die tot 15 mm lang wordt. Deze pissebed is grijs en soms gevlekt. De soort is te vinden onder stenen, in muren en in de strooisellaag van bossen. Dit dier heeft voldoende kalk nodig voor de opbouw van zijn pantser.

Bij verstoring kan deze pissebed zich tot een perfecte knikker oprollen. Alle uitstekende delen zoals poten en voelsprieten zitten hierdoor opgeborgen.

In bossen speelt deze pissebed een belangrijke rol bij de primaire afbraak van afgevallen bladeren.
Het is een vrijwel kosmopoliet geworden.