Gewone Pad

Bufo bufo


De Gewone Pad Bufo bufo is een amfibie met een lengte tot 12 cm. Het is een nachtdier, dat zich overdag schuilhoudt onder stenen. Deze pad komt overal algemeen en talrijk voor.

Zijn voedsel bestaat uit insecten, wormen, slakjes en spinnen.

Vanuit de poel, de voortplantingsbiotoop dus waar ze geboren zijn of waar ze eieren hebben afgezet, trekken de dieren tijdens de zomertrek naar de zomerbiotoop. Ze trekken hierbij in verschillende richtingen weg.
In het najaar hebben de dieren hun najaarstrek waarbij ze zich verplaatsen vanuit het zomerbiotoop naar een geschikte winterbiotoop.

In het voorjaar, tussen 1 februari en 1 april, trekken ze vanuit hun winterbiotoop opnieuw naar hun geboorteplaats, de voortplantingspoel, tijdens de voorjaarstrek. Dit gebeurt tussen half februari en eind april met een hoogtepunt gedurende een omgevingstemperatuur van 4 °C tot 9 °C en voornamelijk tijdens regenachtige nachten.
Warmere dagen na een vorstperiode blijken topdagen te zijn voor deze trek. De Gewone Pad trekt vanaf de avondschemering tot zonsopgang. De vrouwtjespadden trekken meestal maar om de 2 jaar.

De paddentrektochten beginnen meestal onmiddellijk na het invallen van de duisternis. Ze vinden hun voortplantingsplaats op de geur van algen en slijk, typisch voor hun geboorteplaats.  Tijdens de trek reeds worden er paren gevormd. Het mannetje omklemt dan met zijn voorpoten een vrouwtje onder de oksels en laat zich op haar rug meevoeren naar het water. Het vrouwtje wisselt regelmatig kleine verplaatsingen af met stilzitten. Wanneer het vrouwtje op een weg door een koplamp wordt beschenen, blijft het stilzitten. Door de luchtverplaatsing wordt het dier tegen de onderzijde van het voertuig gezogen. Tijdens de trekperiodes gebeuren er vaak paddenoverzetacties die ervoor zorgen dat er veel paddenlevens worden gered. Veelal worden de dieren in emmers gevangen en bij het krieken van de dag veilig aan de waterkant vrijgelaten. Op sommige locaties steken er tijdens de voorjaarstrek honderden Gewone Padden dezelfde weg over.

Om de paddentrek (voorjaarstrek, zomertrek, najaarstrek) veilig te laten verlopen kunnen er waarschuwingsborden worden geplaatst.

De aanleg van permanente schermen en paddentunnels is de beste oplossing. De Gewone Padden, en ook andere kleine dieren, kunnen dan jaarrond veilig oversteken.
De vrouwtjes zetten eisnoeren af in het water. Deze kunnen wel 6000 eitjes bevatten. Deze eitjes worden door de mannetjes bevrucht.
Na 3 tot 4 maand zijn de eitjes na een larvaal stadium (kikkervisjes) uitgegroeid tot kleine Gewone Padden.
De mannetjes zijn kleiner dan de vrouwtjes.

Het dier kan een leeftijd bereiken van 10 tot 15 jaar. Een Gewone Pad drinkt nooit. Meestal kunnen alleen de mannetjes een geluid voortbrengen. In februari-maart zijn dan de zachte, meerkoetachtige hoge gilletjes hoorbaar.
De Gewone Pad vervelt en eet daarna de huid op.  
 
De klieren in de huid en de paratoïden (gifklieren) achter de ogen bevatten stoffen die mild giftig zijn en worden afgescheiden bij gevaar. Het gif is wit van kleur en heeft een erg bittere smaak. Het gif wordt wel bufofagine genoemd en bestaat uit een cocktail van verschillende stoffen. Het gif maakt de dieren en hun larven niet erg geliefd als prooi, slechts enkele dieren zoals de Ringslang Natrix helvetica en de Egel Erinaceus europaeus zijn immuun en ondervinden geen hinder van het gif.

Vissen mijden de bittere smaak van de kikkervisjes en de soort kan zich daarom ook voortplanten in visrijke wateren. Het gif irriteert de slijmvliezen van vijanden zodat deze de prooi weer uitspugen na inname. Voor de mens is het hooguit licht irriterend voor de huid. Het hanteren van de dieren is voor mensen niet gevaarlijk maar het is raadzaam naderhand de handen te wassen. Als het gif per ongeluk terechtkomt in de ogen of de mond, komt het in aanraking met gevoelige slijmvliezen en kan het een sterk irriterende reactie opwekken.

Als een hond een Gewone Pad in zijn bek neemt, laat hij hem snel weer los en produceert hij een grote hoeveelheid speeksel.

Huisdieren die toch rechtstreeks het gif innemen, kunnen een hartfalen oplopen. Wanneer dit gebeurt, raadpleegt men best een dierenarts.

Er zijn niet veel vogels die Gewone Padden lusten; de Blauwe Reiger Ardea cinerea en de Canadese Gans Branta canadensis lusten ze wel.  

Een andere vijand van de volwassen exemplaren van de Gewone Pad is de Groene Paddenvlieg Lucilia bufonivora.