Gewone Schorsbreker

Vuilleminia comedens


De Gewone Schorsbreker Vuilleminia comedens is een algemene plaatjesloze vlieszwam met een korstvormig vruchtlichaam, dat meerdere vierkante decimeter kan bedekken. De bovenzijde is bleek bruin of grijsachtig.

Deze zwam komt voor op dode, nog hangende of afgevallen loofhouttakken, vooral van Eik-soorten Quercus species.