Gewone Vleugeltjesbloem

Polygala vulgaris


De Gewone Vleugeltjesbloem Polygala vulgaris is een soort van schrale, gesloten, grazige vegetaties. We vinden deze plant in weilanden, in wegbermen, op heidevelden, op grazige zandgrond en in de duinen.

Op een kalkrijke grond groeit ze op vrij droge plaatsen. Op een kalkarme grond zal ze meer voorkomen op de overgang van droge naar vochtige plaatsen. De plant bloeit van mei tot juli met paarsblauwe buisvormige bloemen die in een aarvormige bloeiwijze staan. De bladeren zijn lancetvormig. De vruchten zijn doosvruchten.