Gewone Vliegenspringer

Mellinus arvensis


De Gewone Vliegenspringer Mellinus arvensis, ook Gewone Vliegendoder genoemd, is een slanke en glanzende graafwesp met een geel gebandeerd achterlijf. Op de kop is een gele U zichtbaar. Deze soort meet tot 14 mm en komt van half juni tot begin november voor op open, zandige plaatsen. Lokaal kan de soort talrijk voorkomen, ook in stedelijke gebieden.

Deze wesp graaft een ongeveer 30 cm diep nest, bij voorkeur op een helling of een talud.

Deze wesp kan op de bloemen van onder meer Struikhei Calluna vulgaris worden gezien.

De prooien bestaan uit vliegen, vooral dazen, wapenvliegen, zweefvliegen en snavelvliegen. Niet alleen de larven leven van de prooien. Ook de volwassen wespen drukken op de prooien en likken de vrijgekomen vloeistoffen op voor hun eigen suiker- en eiwitbehoefte.

Als parasiet is de dambordvlieg Macronychia griseola bekend.