Gewone Wespbij

Nomada flava


De Gewone Wespbij Nomada flava is een zeer algemene koekoeksbij met een lengte van 8 tot 13 mm.
Deze bij is weinig behaard en met de geel-zwarte tekening lijkt de soort sterk op een wesp.

Het vrouwtje heeft een rood getekend borststuk. Op het rugschild zijn er rode lengtestrepen zichtbaar. De tergieten zijn overwegend geel. De gele vlekken op tergiet 2 zijn meestal smal rood onderbroken. Tergiet 1 heeft een brede rode band. De borststukzijden hebben een rode vlek.

De kop en het borststuk van het mannetje zijn vrijwel geheel zwart, met rode en gele delen. Het mannetje is langer behaard en meer bruinig gekleurd.

Deze soort komt van begin april tot eind juni voor in allerlei biotopen zoals wegbermen, bosranden, heidevelden, afgravingen en bossen.

De soort parasiteert in de nesten van verschillende vroeg in het jaar vliegende zandbijen, zoals (waarschijnlijk) de Meidoornzandbij Andrena scotica, de Zwartbronzen Zandbij Andrena nigroaenea en de Viltvlekzandbij Andrena nitida.
Deze bij bezoekt de bloemen van Wilde Lijsterbes Sorbus aucuparia, Bosbes-soorten Vaccinium species, Fluitenkruid Anthriscus sylvestris, Look-zonder-look Alliaria petiolata, Koolzaad Brassica napus, Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale, Madeliefje Bellis perennis, Leeuwentand-soorten Leontodon species, Sleedoorn Prunus spinosa, Kruipwilg Salix repens, Vogelmuur Stellaria media en Wilg-soorten Salix species.