Gewone Zoutmelde

Atriplex portulacoides


De Gewone Zoutmelde Atriplex portulacoides is een dwergstruik die voorkomt in zoute tot sterk brakke wateren, slikken en lage schorren.

Deze soort groeit vooral in de wanden langs kreken waar een hoog slib- en zoutgehalte is gekoppeld aan een goed doorluchte bodem.

De plant vormt lokaal vaak een aaneengesloten soortenarme vegetatie.

Het Klokspinnetje Praestigia duffeyi is een spin die alleen voorkomt in brak- en zoutwaterschorren. Men vindt deze spin vooral in rietvelden en vegetaties met Gewone Zoutmelde Atriplex portulacoides.