Gewoon Hazenpootje

Coprinopsis lagopus


Het Gewoon Hazenpootje Coprinopsis lagopus is een zwam die behoort tot de inktzwammen. Deze zwam heeft een ei- tot klokvormige uitgespreide grijze hoed met een diameter tot 4 cm. De hoed is duidelijk bedekt met wittige vlokken. De witte steel wordt tot 13 cm lang.

Het jonge exemplaar heeft een smalle hoed die dicht bezet is met witte haartjes. Als de hoed nat is, vallen de haartjes niet op. Bij rijpheid (enkele uren later) is de hoed kaal. Hij wordt in het midden vlak uitgespreid met een naar boven en naar binnen gekrulde rand.

Bij rijpheid vervloeien de sporen tot een soort “inkt”.

De zwam is een saprofiet die voorkomt op houtafval en houtsnippers in bossen en ook in stedelijke gebieden op voedselrijke bodems. De groeiplaatsen zijn steeds rijk aan weinig verteerde houtresten.