Gewoon Vuurzwammetje

Hygrocybe miniataHet Gewoon Vuurzwammetje Hygrocybe miniata heeft een halfbolvormige tot gewelfde rode hoed met een diameter tot 2,5 cm. Hij is soms voorzien van een gele rand. De oranjerode steel meet tot 4,5 cm. Deze plaatjeszwam komt algemeen voor op humusrijke grond of strooisel in schrale duinweiden, heischrale graslanden en grazige plekken op heiden, soms in venen of loof- en gemengde bossen op zand- en veengrond.  

Het is momenteel vooral een soort van zure graslanden, die bijna nooit in bossen wordt aangetroffen. De zwam werd wel reeds aangetroffen in bosdreven in bossen met een goed verteerde strooisellaag.

Misschien is de zwam zelfs van oorsprong een bossoort die door bodemverstoringen en vermesting een refugium heeft gevonden in zeer oude schrale graslanden.