Gewoon Wintermos

Microbryum davallianumHet Gewoon Wintermos Microbryum davallianum is een mos.

Het is een pioniersoort van open kalkrijke grond of gestoorde kleigrond.